Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

4804 2933 500
0866 5ceb
Reposted frommartynkowa martynkowa viastrzepy strzepy
6762 d61b
Reposted fromkrzysk krzysk viastrzepy strzepy
1954 ee7b
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viahiroshima2 hiroshima2

February 21 2017

Cytując wypowiedź znajomej pani neurolog w kontekście uszkodzenia jednego z nerwów (chyba któregoś czaszkowego, nie dam się zabić)– „Trzeba czekać, ale nic nie wiadomo. Albo się zregeneruje, albo się nie zregeneruje.” Mniej więcej tak wyglądają rokowania przy regeneracji nerwu xD.

Swoją drogą czynnik wzrostu nerwów jest obecnie badany w kierunku leczenia zaburzeń psychicznych o potencjalnym podłożu neurobiologicznym oraz kilku innych schorzeń.
Ogólnie to białko ma spory potencjał, ale jak na razie praktycznie nic nie jest udowodnione.
9106 1915
Reposted frombutterbeer butterbeer viastrzepy strzepy
9812 395d 500

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viairmelin irmelin

February 20 2017

0974 3e5b
2957 bf68 500
Reposted frommental-cat mental-cat viasowaaa sowaaa
7801 f264
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoskus oskus

February 19 2017

Ja pierdolę. Nienawiść do religii (ogólnie), która bije z tego komiksu jest tak kretyńska, że aż walnę jeszcze jednego posta.
1. „Chrześcijaństwo jest religią pokoju.” Pozwolę sobie odpowiedzieć innym cytatem: 
„Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. (Mt 10,34)”
2. Prześladowania „niewiernych” – tak, ale po dupie w dużej mierze dostawali… chrześcijanie (w zasadzie chrześcijańscy heretycy). Katarzy, passagianie, manichejczycy, waldensi – you name it. Ogólnie wszelkie herezje z grupy gnostycyzmu/ dualizmu/ antytrynitaryzmu były tłamszone i prześladowane. Głównie dlatego, że Kościół miał pełnić rolę „strażnika prawdziwej wiary”. Prawdziwej wiary, która z perspektywy wczesnochrześcijańskiej była dogmatyką ortodoksyjną. Wszelka herezja czy też heterodoksja była potencjalnym zagrożeniem dla jedności Kościoła (wówczas właściwie in statu nascendi, ponieważ nie możemy stosować współczesnego pojęcia „Sancta Romana Catholica Ecclesia” [która to pochodzi dopiero z 1870 roku] dla ortodoksyjnego [jako prawowiernego, i to prawowiernego z perspektywy dzisiejszego katolicyzmu, nie w kontekście kościołów wschodnich] chrześcijaństwa w na przykład piątym wieku)
O relacjach wczesnych chrześcijan z poganami się nie wypowiem – nie mam na ten temat dostatecznej wiedzy. Faktem jest jednak stosowanie, czy to wobec heretyków, czy też wobec pogan (podczas działań prozelitycznych) zasady „Zabijajcie wszystkich, Bóg rozpozna swoich”. 
3. Ach, Święta Inkwizycja. Jak mogłoby jej tu braknąć. Dużo mitów, więc lecę w podpunktach.
a) Liczba straconych- hiszpańska inkwizycja (nikt się nie spodziewał xD) wydała około 1500 (zawyżając) wyroków „przekazania stronie świeckiej”, która to dopiero mogła zadecydować (na podstawie prawa świeckiego!) o karze śmierci. W stosunku do ogólnej liczby 125 000 wyroków– trzeba przyznać, nie byli tak morderczy jak się twierdzi. 
b) Tortury– po pierwsze 90% spraw toczących się przed hiszpańską inkwizycją nie wymagała stosowania tortur, co więcej same tortury były często prowadzone już przez stronę świecką. Pomijam temat zakazów i ograniczeń tortur, ponieważ mam o nim na tyle mgliste pojęcie, że ze stuprocentową pewnością mogę powiedzieć tylko, że w jakimś okresie występował.
c)Jak tortury, to i fałszywe wyznania winy– nie bardzo, po wymuszonym przyznaniu się do winy, musiało w ciągu doby nastąpić kolejne, dobrowolne (nie wszędzie, nie przez cały okres działania inkwizycji).
d) Inkwizycja celowała w naukowców i nie-chrześcijan. Nope. Głównym celem inkwizycji byli heretycy (wspomniani już wcześniej katarzy, manichejczycy i tak dalej). Co do nie-chrześcijan? Znów pudło– inkwizycja nie miała nad nimi jurysdykcji.
4. Czary– to akurat domena państw protestanckich. Sumarycznie stracono między 35 000 (względnie pewna liczba), a 150 000 (to już mocno szacunkowo). W egzekucjach „przodowało” Święte Cesarstwo Rzymskie. Główną przyczyną było prawdopodobnie szukanie kozła ofiarnego. Nie widzę żadnych argumentów na obronę tego procederu, zastanowiłbym się jedynie jak wielka była w nim rola Kościoła instytucjonalnego (pomijam oczywiście publikację Malleus Maleficarum).
Swoją drogą to ta straszna inkwizycja zniosła ściganie czarownic.
5. Islam –  tak, tak: jihad to święta wojna, koniecznie krwawa. Każdy muzułmanin to Arab, a każdy Arab to terrorysta. Terroryzm nie-arabski historycznie i współcześnie można pominąć. Koran nakazuje ścinanie niewiernych, a jak wprowadzą szariat, to polki będą chodzić w hidżabach albo nikabach (nazywanych przez patryjotuf sumarycznie burkami). C'nie Seba?

Do kompletu brakuje nazwania żydów „chrystobójcami”, dla kontrastu wypomnienia katolikom wezwania „Oremus et pro perfidis Judæis” z liturgii Wielkiego Piątku, wyśmiania tych co te krowy czczą i tych co się modlą do grubasa.

February 15 2017

Play fullscreen
Kilkanaście dni odwyku swoje zrobiło. Jedno narzędzie prokrastynacji mniej.
0017 3207 500
Reposted fromkulamin kulamin viairmelin irmelin

July 11 2015

7361 ad4c
Reposted frommoai moai viaiblameyou iblameyou
Reposted fromheima heima viamiejmniej miejmniej

July 10 2015

1936 aa77 500
Reposted fromtwice twice viaoskus oskus

July 06 2015

2705 4cd5 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaelegie elegie

July 05 2015

Reposted fromroads roads

July 02 2015

Reposted frompikolokolo pikolokolo

June 30 2015

0206 4ea5 500
Reposted fromoskus oskus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl