Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

Reposted fromshakeme shakeme viastrzepy strzepy
8475 9744 500
by Andy Singer
Reposted fromprzemykaz przemykaz viastrzepy strzepy
9253 373f 500

adreciclarte:

by William Eggleston

Reposted fromerial erial viastanniewazkosci stanniewazkosci

July 02 2017

Jego wiecznie napięte nerwy nie znosiły zarówno hałasów, niepunktualności, złych pogód, choroby, uczuciowego przymusu, jak i metafizyki. Klęski natomiast przyjmował ze spokojem: nie dziwiły go, czekał na nie zawsze, głęboko przecież - wbrew pozorom - przekonany o własnej nieudolności i o własnej winie. Nie oskarżał nikogo, na krótką chwilę nawet doznawał ulgi: oto brzemię spadło z niezręcznych pleców, oto wolno wreszcie wypocząć na dnie upokorzenia. Wnet jednak zaciskał zęby, dźwigał się i, obłudnie uśmiechnięty, wszczynał pogoń za nową męczarnią.
— Cudzoziemka
Reposted fromlubiew0 lubiew0

July 01 2017

8579 9426
Reposted fromkosia kosia viahiroshima2 hiroshima2

June 30 2017

Exactly m8. Im a wizard-incel-handholdless-virgnin-cuck. Don't y'all know it?
Cieszę się że mogłem pomóc :) Walcz, powodzenia!

June 29 2017

8453 8c98 500
Reposted fromkimik kimik viastanniewazkosci stanniewazkosci

June 26 2017

@persona-non-grata
Plan wygląda tak: jeśli nie ma Ci kto polecić konkretnego lekarza, to idziesz do najbliższej poradni ZP (wklepujesz w google: poradnia zdrowia psychicznego [Twoje miasto]), trafiasz tam do losowego psychiatry i on poprowadzi Cię dalej przez całe leczenie: leki, nie leki, terapia, nie terapia, whatever.
Specjalista do którego trafisz prawdopodobnie wskaże Ci jaką drogę leczenia jego zdaniem najlepiej wybrać w celu wyprowadzenia Cię ze stanu, z którym tam idziesz.

Zakładając farmakoterapię, weź tylko poprawkę na 2 rzeczy: 
1. Wiele leków psychiatrycznych nie działa od razu.
2. Proszenie o rolki zanim zdążysz domknąć za sobą drzwi to nie jest najlepszy pomysł.

Co do psychoterapii: jest opcja na NFZ, ale nie jestem w stanie Ci powiedzieć jak będzie wyglądała sytuacja z dostępnością (lub po ludzku – ile będziesz czekać), a prywatnie… jak to prywatnie.
Antypolski zdrajca Szczepan Twardoch strzela do Polaka xD
Reposted bykartoNikocks
1296 f5b5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadauser dauser
Skierowanie nie jest potrzebne, idziesz normalnie na NFZ.
Osobiście polecam ogarnięcie do kogo idziesz (jeśli to tylko wykonalne). W miarę możliwości sugeruj się realnymi opiniami znajomych albo nawet zaufanego lekarza z POZ-u, niekoniecznie wysrywami na znanymlekarzu czy innych tego typu szajsach.

June 25 2017

Reposted fromshakeme shakeme viastrzepy strzepy
1699 5cf9 500
Reposted fromsarazation sarazation viastrzepy strzepy

June 22 2017

TBH, dokładnie to samo chciałem Ci odpowiedzieć. Wiesz, dowcipne nawiązanie do krzywdzącego mizoandrycznego stereotypu według którego jako mężczyźni uważamy że potrafimy zrobić wszystko lepiej połączonego z równie mizoandrycznym stereotypowym obrazem mężczyzn uwielbiających piwo.
Uznałem jednak że się zcynglujesz xD
Reposted fromFlau Flau viabardzosmaczny bardzosmaczny
1803 b4e1
Reposted bybiolchemDagarhenstrzepyszpaqus

June 21 2017

8599 926f 500

cinemacoloris:

drive (2011) dir. nicolas winding refn

Reposted fromvronk vronk viastrzepy strzepy

June 20 2017

4927 56ac 500
Reposted fromexistential existential viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl